Professioneel, Efficiënt,
Laagdrempelig

Familierecht DSC9815

Onder familierecht vallen onderwerpen als: bemiddeling/mediation, geregistreerd partnerschap, samenlevingscontract, beëindiging samenleving, echtscheiding, echtscheidingsbemiddeling, alimentatie, boedelverdeling, zorgregeling, omgang, ouderschapsplan, ondertoezichtstelling / uithuisplaatsing, adoptie, naamswijziging, vaststelling ouderschap en gezag.

Bij familierechtelijke kwesties spelen emoties een belangrijke rol. Emoties beїnvloeden zakelijke uitkomsten en in het ergste geval blokkeren ze deze zelfs. Om tot goede afspraken te komen, waarin beide partijen zich kunnen vinden, zal hierin een balans gevonden moeten worden. Hierbij is levenservaring gecombineerd met juridische professionaliteit essentieel!

Er is binnen ons kantoor veel aandacht voor de kinderen in een familierechtelijk geschil. Door de strijd van de ouders komen de kinderen helaas vaak aandacht te kort. De kinderen hebben tenslotte hun eigen pijn van de scheiding en die verdient de nodige aandacht. Ouders zijn in een echtscheidingsfase of andere procedure niet altijd in staat om voldoende aandacht of de juiste aandacht te geven. Om deze redenen hebben wij de contacten met een kindercoach en een kindbehartiger geïntensiveerd om ook de kinderen de juiste zorg op maat te kunnen bieden.