Ondertoezichtstelling / Uithuisplaatsing

Om een kind onder toezicht te stellen en/of uit huis te plaatsen dient een verzoek daartoe bij de rechtbank te worden ingediend. Zowel het kind als de ouders kunnen zich hiertegen verweren met bijstand van een advocaat.

Dergelijke procedures zijn over het algemeen zeer emotievolle gebeurtenissen. Juist om die reden is het aan te bevelen een advocaat in te schakelen.