Familierecht

Familierecht omvat alles wat met familierechtelijke relaties te maken heeft, waaronder:

 • Echtscheiding;
 • Geregistreerd partnerschap;
 • Samenleving/beëindiging samenleving;
 • Echtscheidingsbemiddeling;
 • Kinder- en partneralimentatie;
 • Boedelverdeling;
 • Afrekenen met elkaar conform huwelijksvoorwaarden;
 • Zorgregeling tussen ouders en kinderen/ opstellen ouderschapsplan;
 • Ondertoezichtstelling / uithuisplaatsing;
 • Naamswijziging;
 • Verhuizing;
 • Vaststelling ouderschap en gezag;
 • Internationale echtscheiding.

Bij familierechtelijke kwesties spelen emoties een belangrijke rol. Emoties beïnvloeden zakelijke uitkomsten en in het ergste geval blokkeren ze deze zelfs. Om tot goede afspraken te komen, waarin beide partijen zich kunnen vinden, zal hierin een balans gevonden moeten worden. Hierbij is levenservaring, gecombineerd met juridische professionaliteit, essentieel!

Er is binnen ons kantoor voldoende ruimte voor de kinderen in een familierechtelijk geschil. Door de strijd van de ouders komen de kinderen helaas vaak aandacht te kort. De kinderen hebben tenslotte hun eigen pijn van de scheiding. Ouders zijn in een echtscheidingsfase of een andere procedure niet altijd in staat om de juiste aandacht te geven aan de kinderen. Om deze redenen hebben wij de nodige contacten om de kinderen in het scheidingsproces te begeleiden. In enkele gevallen geeft één kindgesprek met één van ons al voldoende steun voor het kind.