Echtscheiding

In Nederland dient altijd een advocaat ingeschakeld te worden om een echtscheidingsverzoek in te dienen. Er kan een eenzijdig verzoek of een gezamenlijk verzoek worden ingediend.

Als de echtscheidingsprocedure wordt opgestart, behelst deze verschillende aspecten zoals:

  • De echtscheiding zelf;
  • Ouderschapsplan;
  • De kinderalimentatie;
  • De partneralimentatie;
  • De verdeling van de huwelijksgemeenschap of de vermogensrechtelijke afrekening volgens de huwelijksvoorwaarden;
  • Het pensioen.

Indien het echtscheidingsverzoek wordt ingediend, dienen alle eerdergenoemde aspecten aan de orde te komen, voor zover van toepassing.

Eenzijdig echtscheidingsverzoek

Indien een gezamenlijk echtscheidingsverzoek geen optie is, kan een eenzijdig verzoek tot echtscheiding worden ingediend. Tijdens de besprekingen met de advocaat zullen alle aspecten van de echtscheiding aan de orde komen, om vervolgens te bezien wat de verzoeker precies wenst te vragen.

Procederen is een uiterste middel, maar wordt niet geschuwd. Als onderhandelen niet tot de mogelijkheden behoort of niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, wordt geprocedeerd. Het liefst zonder enige vertraging en zonder de cliënt(e) op onnodige kosten te jagen.

De andere partij neemt een eigen advocaat in de arm en voert vervolgens verweer. Als verweerder kan besloten worden om eventueel een eigen verzoek (bijvoorbeeld tot partner- c.q. kinderalimentatie) in te dienen.

Na de zitting wijst de rechtbank een beschikking. Pas als de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar partijen gehuwd zijn, is de echtscheiding een feit.

Gezamenlijk echtscheidingverzoek

Een echtscheiding brengt veel emoties met zich mee, zelfs als partijen ‘goed’ uit elkaar gaan. Mannen en vrouwen zijn nu eenmaal ‘anders’ en dat maakt een echtscheiding tot een ingewikkelde zaak. De praktijk heeft geleerd dat mannen een echtscheiding meestal zakelijk benaderen en vrouwen emotioneel. Juist het feit dat beide partijen er in het begin anders instaan, maakt een echtscheiding zo gecompliceerd. Om tot zakelijke afspraken te komen, dient meestal enige aandacht geschonken te worden aan emoties. Hierdoor zijn partijen eerder bereid om zakelijk tot goede afspraken te komen.

Het ingewikkelde bij een echtscheiding is dat er belangrijke beslissingen dienen te worden genomen onder andere op het gebied van de kinderen, het huis en de financiën, terwijl men daar eigenlijk op dat moment niet toe in staat is.

Het is aan de advocaat om het belang van partijen op korte en lange termijn voor ogen te houden; deze dient partijen door alle aspecten en fases van de echtscheiding te loodsen. En wel op zodanige wijze dat partijen zich op dat moment en in de toekomst met de uitkomst kunnen verenigen. Een ruime dosis levenservaring helpt om een goed onderhandelingsklimaat te scheppen, waarbij het evenwicht tussen partijen gewaarborgd is.

Als de onderhandelingen succesvol zijn afgerond, resulteert dit in een convenant, dat gekoppeld wordt aan een gezamenlijk echtscheidingsverzoek en vervolgens wordt ingediend bij de rechtbank met het verzoek om het convenant integraal op te nemen in de echtscheidingsbeschikking. Een rechtszitting is dan niet meer nodig!

Als advocaat ben je geslaagd in de scheidingsmissie als beide partijen, zeker in het belang van de kinderen, op een normale manier met elkaar door een deur kunnen! Zelfs als de andere partij een eigen advocaat heeft, wordt er bij Advocatenkantoor Van Leeuwen alles aan gedaan om via de andere advocaat tot gezamenlijke afspraken te komen. Ook deze afspraken kunnen worden vastgelegd in een convenant.