Naamswijziging

Bij de geboorte heeft u een voor- en achternaam gekregen en het kan zijn, om diverse redenen dat u één of beide namen wenst te veranderen. Een verzoek tot voornaamswijziging dient altijd door een advocaat bij de rechtbank te worden ingediend.

Een achternaamswijziging is ook aan strenge voorwaarden verbonden, maar kunt u zelf bij de dienst Justis indienen. Wij raden aan ook op dit gebied advies in te winnen.

Wilt u de achternaam van een minderjarig kind wijzigen, bijvoorbeeld omdat de andere partner al geruime tijd uit beeld is en deze geen toestemming geeft voor de wijziging, dan dient u vervangende toestemming aan de rechtbank te vragen. Ook hiervoor is tussenkomst van een advocaat vereist.