Privacy

Advocatenkantoor Van Leeuwen verbindt zich ertoe de privacy van alle cliënten van het advocatenkantoor en alle bezoekers van de website www.vanleeuwen-advocaat.nl te waarborgen. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en worden nooit verkocht (of buiten de reguliere dienstverlening verstrekt) aan derden.

Advocatenkantoor Van Leeuwen voldoet aan de eisen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde personen en zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. Wij zullen uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe direct aanleiding is en het ook in uw eigen –gekozen- belang is. In dit geval zullen wij dit expliciet vermelden. Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door u (passief of actief) verstrekte gegevens.

U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens op te vragen, in te zien en indien nodig te corrigeren.

Voor vragen of klachten over deze privacy-verklaring kunt u mailen naar info@vanleeuwen-advocaat.nl. Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Deze website bevat links naar externe websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens en verwijzen u hiervoor naar het privacy statement van de site die u bezoekt.