Bemiddeling / Mediation

Mediation is ons op het lijf geschreven. Een bemiddelingspoging is vaak de moeite waard en kan veel kosten en emoties besparen. Vanzelfsprekend komen levenservaring en inlevingsvermogen hierbij goed van pas.

Bemiddeling/mediation is een vak apart. Advocatenkantoor van Leeuwen hanteert daarbij een heldere werkwijze.

De uitgangspunten zijn voor ons:

 • Partijen in hun waarde laten;
 • Erop toezien dat partijen zich respectvol jegens elkaar gedragen;
 • Ongelijkheid tussen partijen herstellen;
 • Een duidelijke juridische uitleg geven;
 • De pijnpunten benoemen;
 • Emoties op het juiste moment aandacht geven;
 • Zakelijke belangen in het oog houden;
 • Adequaat naar het einddoel toewerken;
 • Snelheid bewaren, zonder te haasten;
 • Korte gespreksverslagen;
 • Een adequate inschatting maken in hoeverre een externe deskundige moet worden ingeschakeld.