Boedelverdeling

Alle bezittingen (zoals de woning, de inboedel, de auto’s, de bankrekeningsaldi etc.) en de schulden dienen te worden verdeeld of te worden verrekend. Hoe de verdeling of de afrekening er na de scheiding uit gaat zien hangt af van de wijze waarop men gehuwd is:

  • in gemeenschap van goederen gehuwd vóór 1 januari 2018; dit betekent dat alles wat voorafgaand en tijdens het huwelijk is verkregen, gedeeld dient te worden (tenzij één van de uitzonderingen van toepassing is);
  • in gemeenschap van goederen ná 1 januari 2018; dit betekent dat o.a. het voor-huwelijkse vermogen, schenkingen en erfenissen buiten de verdeling vallen;
  • op huwelijksvoorwaarden; de wijze waarop uiteindelijk met elkaar afgerekend dient te worden, volgt uit de huwelijksvoorwaarden.