Professioneel, Efficiënt,
Laagdrempelig

Zorgverdeling/omgang DSC9861

De wijze waarop de zorg- en contactregeling tussen ouders en kinderen plaatsvindt, dient te worden vervat in een ouderschapsplan. In dit plan wordt in alle aspecten die voor de ontwikkeling van belang zijn, voorzien. Het plan is inmiddels door de rechtbank verplicht gesteld op straffe van niet-ontvankelijkheid.

Voor de verwerking van de scheiding is het voor kinderen van groot belang dat ook tijdens de echtscheidingsprocedure op verantwoorde wijze met ze wordt omgesprongen. Een gesprek met een kindercoach kan hierbij helpen.